Nieuws

Op deze pagina zullen nieuwe activiteiten worden genoemd en/of nieuwe ontwikkelingen worden genoemd.

25/11/14 Spreekbeurt Jakob Meinardi
Jakob MeinardiOp uitnodiging van de leden van de Lionsclub Rotterdam lionslogoHost verzorgde Jakob Meinardi een spreekbeurt over de werkzaamheden van Stichting Op Zuid. Op basis van zijn enthousiaste betoog besloot het bestuur van genoemde serviceclub ver te gaan tot sponsoring van de stichting. De sponsoring zal bestaan uit een financiële bijdrage en niet materiële hulp zoals het bouwen van een nieuwe website, hulp bij het verbeteren van de communicatie en daardoor het vinden van meer sponsoren.

30 januari 2015 Uitreiking cheque van Lions Rotterdam Host
Namens de Lionsclub Rotterdam Host overhandigt secretaris Phil Kleingeld een cheque van € 2.500,00 over aan Jacob en Marij. Daarnaast doneerde een lid van de club, Ailko Kok, inventaris voor de winkel in de vorm van kledingstukken en kledingrekken.

Uitreiking cheque

 

 

 

 

 

 

21 maart 2015 NL Doet
Op 21 maart 2015 kregen wij de steun van maar liefst 50 medewerkers van Notubiz die, in het kader van NL Doet 2015, de handen uit de mouwen staken en ons hielpen met schilderen, snoeien en allerlei andere werkzaamheden om onze ‘boerderij’ een goede onderhoudsbeurt te geven. Ze toonden daarbij o.a. hoe zij heel creatief te werk gingen als er bijvoorbeeld geen ladder voor handen was.

IMG_2471IMG_2417IMG_2448