Kruisheren met Zuid

FullSizeRender (4)Project Kruisheren Met Zuid

Het project Kruisheren Met Zuid is een stadsboerderij en ontmoetingspunt voor bewoners, jongeren, ouderen, psychiatrische patiënten, visueel beperkten en iedereen die behoefte heeft aan sociale contacten. We organiseren voor deze doelgroepen verschillende activiteiten op onze stadsboerderij om verbindingen te creëren. Daarnaast creëren we werkervaringsplekken voor bewoners uit de buurt zonder betaalde baan. Kruisheren Met Zuid creëert hiermee een kans om het sociaal kapitaal in de wijk aan te spreken en de sociale cohesie te bevorderen tussen jong en oud.
Biggen in het stro, mooi, foto  Erna,
Onze boerderij heeft de beschikking over anderhalf hectare grond. Op het terrein staat een houten gebouw wat momenteel gebruikt wordt als kantoor en activiteiten- ontmoetingsruimte. Er is een kippenren met 60 kippen. 40 tuinen zijn beschikbaar a 30 vierkante meter. Deze tuintjes worden gebruikt door de buurtbewoners en kinderen maar ook als schooltuinen voor de scholieren. Voor de knuffelboerderij is 300 vierkante meter in gebruik. In de knuffelboerderij zijn geiten, schapen, konijnen, varkens, en paarden te vinden.

Inloopfunctie:

Onze boerderij is 7 dagen per week, 365 dagen per jaar, open voor bezoekers van 9.00 tot 17.00 uur. De bezoekers zijn buurt- en wijkbewoners van alle leeftijd (van 0 – 102!). In de tuin kunnen mensen rondwandelen, genieten van de natuur (fauna en flora), een kopje koffie nemen of eventueel meehelpen als ze daar zin in hebben (er zijn altijd klusjes te doen op de tuin).

Schuldhulpverlening

Voor de vrijwilligers en/of bezoekers die financieel in de problemen zijn geraakt is het mogelijk om samen met een schuldhulpverlener te kijken of er oplossingen zijn voor hun probleem. De stichting werkt hiervoor samen met een (vrijwillige) bewindvoerder meer informatie www.jmfa.nl

Werkervaring en participatie

Momenteel worden er incidenteel en/of op aanvraag via Vraagwijzer of IJsselwijs mensen aangenomen die werkervaring op moeten doen via SoZaWe en de participatiewet. Via deze Maatschappelijk Participatie moeten mensen met een bijstandsuitkering zichzelf minimaal 20 uur per week vrijwillig inzetten voor de samenleving. Hiermee willen we meer bijstandsgerechtigden zichzelf laten ontwikkelen, ze te leren netwerken, werkervaring op laten doen, te leren samenwerken en met als uiteindelijk doel het vinden van betaald werk. Deelnemers bij de Stichting Activiteiten Met Zuid kunnen hiermee invulling geven aan hun participatieplicht en tegelijkertijd hun werknemers skills beter ontwikkelen. Bij de intake wordt bekeken wat de talenten zijn van de deelnemers en of deze passen binnen een functie bij de stichting.

Activiteiten:

Op het terrein van Kruisheren Met Zuid worden veel activiteiten georganiseerd voor en door alle doelgroepen zoals:

Knuffelboerderij

Buurt- en schooltuinen voor bewoners en scholen

Tuin ten behoeve van mindervaliden en ouderen (verhoogde tuinen)

Voorzieningen buitenschoolse opvang

Dagbesteding psychiatrie: Laurens psychiatrisch verpleeghuis Aesopus

Dagbesteding visueel beperkten: Koninklijke Visio

Dagbesteding moeilijk lerende kinderen:  VSO Herenwaard

Dagbesteding jongeren met een beperking

Sociëteit voor 80 plus

Natuurlijk Zomervakantie! Voor en door de buurtkinderen

Wijkrestaurant/Aanschuifmaaltijden

Educatieve knutselmiddagen

Vergaderen in de buitenlucht

Diverse Workshops:

Bloemschikken

Zeepkettingen maken

Kaarsen maken

Kerststukjes maken

Knutselmiddagen voor kinderen uit de buurt.